http://media.bestofmicro.com/V/F/572667/original/claude-shannon.jpg